Welkom op Topoplaneet.

Op Topoplaneet kun je topografie oefenen voor toetsen op de Basisschool.

 

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Bonus

 

Voor leerkrachten

Deze website behoort bij een methode die de leerlingen voorbereidt op de jaarlijkse toetsen van het Cito. In het bijzonder geldt dit voor de topografie van aardrijkskunde, onderdeel van wereldoriŽntatie. Met deze methode oefenen leerlingen optimaal voor de Citotoets in groep 8, die bij veel scholen voor Voortgezet Onderwijs geldt als toelatingsexamen.

Per leerjaar worden twee fasen doorlopen.

Eerst wordt voldaan aan de eisen uit het leerplan van het Ministerie van Onderwijs. In tien blokken van twee weken worden telkens vaardigheden in drie stappen geoefend.

Tegen het einde van het schooljaar kent de leerling alle 100 voor dat jaar verplicht te leren namen. Voorafgaand aan de toetsing door het Cito kunnen deze 100 namen nog extra geoefend worden op de site.

Voorafgaand aan de Citotoets in groep 8 kunnen alle 300 door het Cito te toetsen namen nog een keer geoefend worden op de site.

Zowel de werkboeken als de toetsbladen kunt u via materiaal@topoplaneet.nl bestellen. Gekozen kan worden uit twee soorten materiaal.

1. "basis", waarmee voldaan wordt aan de door CITO te toetsen 100 namen per leerjaar.

2. "uitdaging", met 250 namen per leerjaar.

Als u het materiaal "uitdaging" gebruikt, kunnen leerlingen een individuele target krijgen. Het materiaal "uitdaging" kan door alle leerlingen gebruikt worden, doordat aangegeven is wat de minimale target is om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.